Yhteinen koulupäivä 30.9.2022

30.9.2022

Valtakunnallisena kodin ja koulun päivänä 30.9.2022 kaikissa Liedon kouluissa järjestettiin koulurauhan periaatteiden mukainen yhteisöllinen tapahtuma, Yhteinen koulupäivä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Liedon koulujen ja Liedon vanhempainyhdistykset ry:n kanssa. Vastaavaa tapahtumaa ei ole Liedossa aiemmin järjestetty. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä yhteisöllisyyttä, jotta ‘’kaikilla kouluyhteisön jäsenillä olisi koulussa hyvä olla’’. Kodin ja koulun välinen hyvä ja avoin yhteistyö mahdollistaa turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön lapsille sekä tukee oppimistavoitteiden saavuttamista ja yhteistä kasvatustyötä. 

Jokainen koulu sai itse suunnitella päivään koulukohtaista ohjelmaa ja monessa koulussa päivän sisältöä toteutettiinkin yhdessä oppilaiden, opettajien, oppilaskunnan ja koulukohtaisten vanhempainyhdistysten kanssa. Kouluilla järjestettiin mm. rehtorien tai vanhempainyhdistysten pitämiä aamukahvituksia. Loukinaisissa ja Ilmarisissa vanhemmat pääsivät osallistumaan oppitunneille. Kouluilla oli  järjestetty monenlaista ulkona tapahtuvaa liikunnallista toimintaa ja Littoisten koululla vietettiin päivää Unicef-kävelyn merkeissä. Pahkamäen koululla taiteilija Pia Bartsin johdolla tehtiin yhteisötaideteosta.  

Koulukohtaisen ohjelman lisäksi kaikille kouluille suunniteltiin yhteistä samansisältöistä ohjelmaa. Yllätysnumerosta vastasi Liedosta lähtöisin oleva sisällöntuottaja Daniel Ahola, joka osallistui päivään Youtube videotervehdyksellä vastaillen oppilaiden esittämiin kysymyksiin omista kouluajoistaan. Lisäksi kouluissa järjestettiin ideakilpailu kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaita kannustettiin tekemään Kaikille kaveriksi -teemaan liittyviä taideteoksia. Liedon vanhempainyhdistykset ry palkitsee ideakilpailun parhaat kiusaamista ehkäisevät ehdotukset Superpark-lipuilla. 

Tulevaisuuden tavoitteena on, että yhteinen Kodin ja koulun päivän tapahtuma ei jäisi ainoaksi, vaan että tästä kehittyisi meille Lietoon perinne.