Lievary - tietoa meistä

Liedon vanhempainyhdistykset ry on perustettu 7.5.2020 ja rekisteröity 31.8.2020. Liedon alueellisen vanhempainyhdistyksen perustajajäseniä ovat Liedon Keskuskoulun, Jokilaakson, Ilmaristen, Pahkamäen, Loukinaisten, Yliskulman, Taatilan ja Tarvasjoen vanhempainyhdistykset. Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • vahvistaa Liedossa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
  • edistää kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
  • edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi  yhdistys järjestää tapaamisia ja keskustelu-/koulutustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita, pitää yhteyttä viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin, seuraa päätöksentekoa sekä toimii yhteistyössä muiden lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Liedon koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten rekisteröidyt vanhempainyhdistykset ja täysi-ikäiset yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Rekisteröimättömien yhdistysten on mahdollista osallistua toimintaan henkilöjäsenten kautta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.